ประกาศ: NisitVIP.com

ปัจจุบันมีผู้ที่นำชื่อเว็บไซต์ NisitVIP.com ไปแอบอ้าง

ติดป้ายโฆษณา และ จัดทำเว็บไซต์เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก

ในชื่อเว็บต่างๆหลายเว็บไซต์

จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทางผู้ให้บริการ NisitVIP.com ไม่เกี่ยวข้องใดๆ

และปิดรับสมัครสมาชิกเป็นการถาวร เรียบร้อยแล้ว ไม่เปิดรับสมาชิกในเว็บใดๆทั้งสิ้น

===================================

เว็บไซต์ NisitVIP.com ให้บริการเฉพาะกลุ่มสมาชิก

ที่มีอายุ 20ปีขึ้นไป ไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกหรือเยาวชนเข้าใช้งานโดยเด็ดขาด